Reklamácie, návraty tovaru

POZOR! Vrátenie tovaru alebo reklamácia je možná len spolu s originálnym dokladom o kúpe (daňovým dokladom alebo faktúrou).

Vrátený tovar zasielajte prosím poštou na adresu:

olzalogistic-COOLSPORT
P.O.BOX 41
02201 Čadca

Tovar neposielajte na dobierku, zásielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté.

 

VRÁTENIE TOVARU

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenou s pandémiu koronavírusu (COVID - 19) predlžujeme termín pre vrátenie tovaru zo 14 na 30 dní, aby bolo online nakupovanie ešte viac pohodlnejšie.

Zákazník má právo na vrátenie zakúpeného tovaru bez udania dôvodu do 14 dní 30 dní od obdržania zásielky.

Tovar je možné vrátiť za predpokladu, že:
- sa nachádza v pôvodnom a nepoškodenom stave,
- nenesie žiadne známky používania,
- je v pôvodnom výrobnom balení* a so všetkými etiketami.
* Jedná sa najmä o pôvodné krabice od topánok, snowboardových viazaní, okuliarov apod., nepoškodené, a nepolepené lepiacou páskou.

Spolu s tovarom je potrebné vrátiť aj doklad o kúpe (daňový doklad alebo faktúru), vytlačiť a vyplniť  "Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy".
 

Takto pripravenú zásielku nám pošlite poštou (nie kuriérskou službou). Je možné tiež vytvoriť písomné vyhlásenie s uvedením mena, priezviska, adresy, čísla objednávky a čísla účtu, na ktorý majú byť peniaze prevedené.Prevod na bankový účet je jediný možný spôsob vrátenia peňazí.
Podľa Občianskeho zákonníka ma dodávateľ povinnosť vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú finančnú čiastku najneskôr do 30 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Ak k zakúpenému tovaru bol pridaný iný tovar zadarmo ako darček alebo za zníženú cenu (rôzne druhy akčných ponúk), je nutné tento tovar zaslať späť spolu s tovarom, ktorý chcete vrátiť.
Náklady na dopravu vráteného tovaru hradí zákazník.
Suma, ktorá je vrátená, je cena za tovar. Poplatok za dopravu sa nevracia.

 

REKLAMÁCIE

Internetový obchod ROOTS ON THE ROOF predáva, len originálne výrobky vysokej kvality od renomovaných spoločností. V našom obchode ponúkame, len tovar od certifikovaných výrobcov alebo autorizovaných distribútorov. Umožňuje nám to, aby každý u nás zakúpený výrobok mal záruku od výrobcu, a v prípade, že sa objavia akékoľvek chyby, je tovar reklamovaný priamo u výrobcu. Predávame úplne nový tovar v originálnom balení, s úplnou zárukou predajcu.

V prípade odôvodnenia reklamácie, poškodený tovar bude opravený alebo vymenený na iný(plnohodnotný) a pokiaľ to nebude možné (napr. z dôvodu vyčerpania zásob), obchod vráti ekvivalent ceny produktu alebo poskytne iní dostupný tovar z ponuky obchodu.

V rámci reklamácie je možné odstrániť vadu alebo vymeniť výrobok v plnej hodnote v súlade s podmienkami záručného listu.
Doba trvania záruky je uvedená v popise výrobku a na záručnom liste.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené chybou užívateľa, vzniknuté manipuláciou nezhodnú s návodom na obsluhu a údržbu, a na závady, ktoré sú spôsobené zlým skladovaním, mechanickým poškodením alebo vzniknuté zásahom vyššej moci.
Technická manipulácia a úprava tovaru neautorizovanou osobou má za následok neplatnosť záruky.
V prípade uznanej reklamácie internetový obchod ROOTS ON THE ROOF odošle tovar na vlastné náklady.
Za všetok tovar zakúpený v internetovom obchode ROOTS ON THE ROOF predajca zodpovedá až do chvíle doručenia tovaru.
Ak sa stane, že po obdržaní balíčka zákazník zistí, že je tovar poškodený, môže ho vrátiť do 30 dní od jeho prevzatia.

Spolu s tovarom je potrebné vrátiť aj doklad o kúpe (daňový doklad alebo faktúru) a vytlačiť a vyplniť  "Dokument o reklamácii tovaru".
 

Takto pripravenú zásielku nám pošlite poštou.
Je možné tiež vytvoriť písomné vyhlásenie s uvedením mena, priezviska, adresy, čísla objednávky a podrobným popisom závady.
Reklamácia bude vybavená do 14 dní od obdržania zásielky obchodom. Zákazník bude informovaný o výsledku reklamácie emailom alebo telefonicky.

POZOR! V prípade neoprávnenej reklamácie (tovar bol poškodený vinou užívateľa alebo je v poriadku a bez vád) budeme nútení naúčtovať Vám všetky náklady, ktoré vznikli v súvislosti s touto reklamáciou.
Pokiaľ zákazník neprevezme reklamovaný tovar do 3 mesiacov od vybavenia reklamácie, náš obchod je oprávnený tovar zlikvidovať.